Menu

Prawo wyznaniowe

Blog komentujący bieżące problemy prawa wyznaniowego i nie tylko .

Solidarności projekt ustawy o zakazie handlu w niedziele

mstrzala

Dziś (już wczoraj) NSZZ Solidarność przedstawiła projekt ustawy zakazującej handlu w niedzielę (zob. tutaj). Zakłada on zakaz handlu w niedziele (za wyjątkiem niektórych) oraz w Wigilię i Wielką Sobotę po godz. 14.00. Z punktu widzenia wolności sumienia i wyznania jest to projekt interesujący. Z jednej strony niewątpliwie przyczyniłby się on do zapewnienia pracownikom, w większości wiernym różnych kościołów chrześcijańskich, możliwości realizowania obowiązku religijnego o powstrzymaniu się od czynności niekoniecznych w niedziele. Obecnie, choć niedziele są dniami ustawowo wolnymi od pracy, z uwagi na możliwość ustanowienia w niektórych systemach rozkładu czasu pracy niedzieli jako dnia pracy, często pracownicy mają jedynie iluzoryczną możliwość świętowania niedzieli.

Z drugiej strony zakaz ten nie tylko umożliwi, ale wręcz wymusi na pracownikach branży handlowej powstrzymanie się od pracy zarobkowej w niedziele, co może istotnie zmniejszyć ich dochód, albo wręcz wpłynąć na redukcje zatrudnienia w tej branży. Co więcej zakaz taki uderzy również w osoby o odmiennych przekonaniach religijnych, uniemożliwiając im pracę czy zakupy. Stanowić będzie on również ograniczenie swobody działalności gospodarczej, aczkolwiek prima facie dopuszczalny z konstytucyjnego punktu widzenia.

Niemniej, choć interesujący, projekt wymaga daleko idących poprawek. Ot, kilka uwag:

- niepotrzebne jest wprowadzanie zupełnie nowych definicji, w tym zakresie zasadne byłoby skorelowanie pojęć z pojęciami kodeksu pracy (chociażby przez odesłanie)

- definicje są niedopracowane (handel oznacza "proces polegający na sprzedaży tj. wymianie dóbr i usług na środki pieniężne", czyli - zakładając, że pieniądzem jest również pieniądz elektroniczny, zakazane byłoby zawieranie za pomocą formularza automatycznie przetwarzanego umów sprzedaży, gdyż wymiana dóbr to nie przeniesienie posiadania, ale skrót myślowy przeniesienia prawa własności) 

- "Kto dopuszcza się handlu oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele oraz wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę zakazanych w Ustawie podlega karze" - przepis ten narusza zasadę określoności sankcji karnej

- "Minister Sprawiedliwości ustali w drodze rozporządzenia ustali rodzaj i wysokości kary za złamanie zakazu handlu w niedziele" - j.w., z tym, że także brak również dyrektyw co do treści rozporządzenia (choć nawet ich zamieszczenia nie uchyla wadliwości tego projektu przepisu)

Te dwa ostatnie postanowienia ustawy, jawnie niekonstytucyjne, świadczą wręcz o braku konsultacji projektu z prawnikami. W toku procedowania w Sejmie, projekt ten winien być gruntownie poprawiony pod względem techniki legislacyjnej.

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
  • Gość: [GGlegal] *.internetdsl.tpnet.pl

    Dodatkowo niedziele są extra płatne, więc osoby, które pracują w weekendy zarobią dużo mniej, niż do tej pory. O redukcji etatów nie wspomnę, ponieważ Ty to już zrobiłeś. Ten projekt nie jest dopracowany.

  • Gość: [Fas] 195.150.224.*

    Link do przedmiotowego projektu jest błędny, nie działa;/

  • mstrzala

    Link był dobry, ale adresy się zmieniają. Wpisałem nowy, na teraz - właściwy. Pozdrawiam MS

© Prawo wyznaniowe
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci